Opdrachtgevers

Van 2014 t/m 2016 leverde Van Woensel Management en Consulting, het management van HTM Beheer BV. HTM Beheer B.V. is, namens de gemeente Den Haag, eigenaar van de aandelen in HTM Personenvervoer N.V. en van de aandelen in HTM Railinfra B.V. HTM Beheer B.V. is naast eigenaar van deze twee vennootschappen tevens verantwoordelijk voor het beheer van het Investeringsfonds dat door de gemeente Den Haag, de HTM en de NS is opgericht. Het doel van dit fonds is investeringen te doen die bijdragen aan verbetering van het openbaar vervoer en daarmee in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Den Haag. Tot en met 2016 worden uit het Investeringsfonds de projecten betaald voor een totaal van ca. € 22 miljoen. De regie van de uitvoering van deze Investeringsagenda ligt bij HTM Beheer B.V.

Sinds 2016 verzorgt Van Woensel Management en Consulting projectmanagement in opdracht van de afdeling projectmanagement, onderdeel van de DSO-portefeuille Ontwikkeling, Realisatie en Economie. PmDH is het bureau voor proces- en projectmanagement van integrale fysiek ruimtelijke projecten van de gemeente Den Haag.

Er zijn diverse mogelijkheden om uw organisatie van dienst te zijn op het terrein van projectmanagement en beleidsadvisering. Zo verleent Van Woensel Management en Consulting diensten als toezichthouder, commissaris en adviseur aan organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid; projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

Neem vrijblijvend contact op met Pieter van Woensel door een email te sturen aan pieter@pietervanwoensel.nl.

Advertentie